Enter your keyword

Rehberlik Hizmetleri

Rehberlik Hizmetleri

Bilge Eğitim Kurumlarında psikolojik anışma ve rehberlik servisi, çağaş eğitim sistemi içerisinde psikolojik danışmanın ve rehberliğin öneminin bilinciyle çalışmalarını sürdürür. Psikolojik danışma ve rehberlik servisi, öğrencilerin bireysel farklılık, ilgi, yetenek ve isteklerini göz önünde bulundurarak eğitim öğretimin bütünlüğü içinde bir rehberlik servisi oluşturur. Bu plan gelişimsel rehberlik modeli çerçevesinde biçimlendilir.

Bilge eğitim kurumlarında rehberlik hizmetleri eğitim koçluğu işbirliğiyle sürdürülmektedir. Öğrencilerimizin hem akademik hem de piskolojik süreçlerini takip eden, doğru ve hızlı iletişimle gerekli yönlendirmeleri yapan eğitim koçları bulkunmaktadır.

Özel Yalova Bilge Okullarında

“Her çocuk özeldir!” yaklaşımından yola çıkılarak öğrenci merkezli bir anlayış benimsenir.

“Sorgulayıcı Öğrenme” ilkesine dayalı  eğitim verilir.

İnsanlar birbirlerini sevdikçe var olabilirler. Sevgi dolu bir aile ortamında eğitim gören çocuklarımız geleceğe huzurlu bir şekilde hazırlanır, potansiyellerini en sağlıklı bir biçimde ortaya koyabilirler, özgüvenleri yüksek, kendini bilen bireyler olarak yetişirler.

Bilge ailesi olarak çocuklarımızın yüzünde gördüğümüz sevgi dolu bir gülümseme bizler için her şeyden daha kıymetlidir.

Rehberlik Hizmetleri

Tüm rehberlik çalışmalarımızda öğrencilerimizin kendini tanımalarına yardımcı olmak, sosyal zihinsel ve duygusal gelişimlerini desteklemek, akademik başarılarını arttırmak, sorunlarla baş edebilme ve çözüm üretebilme becerilerini geliştirmek, kendi kararlarını verebilme, seçenekler arasında kendi kişisel özelliklerine en uygun olanı belirleyebilme yeterliliklerini kazandırabilmek hedeflenir.

Öğrenci için yapılan çalışmalar
 • Bireysel psikolojik danışma
 • Grup rehberliği
 • Grupla psikolojik danışma
 • Mesleki rehberlik
 • Okul kurallarını ve yönetmelikleri tanıtma çalışmaları
 • Meslek tanıtım toplantıları
 • Sınav kaygısı grup çalışması
 • Eğitsel rehberlik
 • Öğrenci gelişiminin izlenmesi
 • Öğrenci tanıma çalışmaları
 • Oryantasyon çalışmaları
 • Öğrenci başarısını arttırıcı çalışmalar
 • Öğrenci durumunun saptanmasına yönelik ölçme araçlarının uygulanması
 • Konferanslar, seminerler, bilgilendirme toplantıları
Rehberlik Hizmetleri

İŞBİRLİĞİNE ÖNEM VERİLİR

Öğrencilerimizin akademik gelişimi kadar karakter gelişimlerini de sağlıklı bir şekilde tamamlamalarını amaçlıyoruz.  Bu amaç doğrultusunda hem akademik hem de sosyal çalışmalarımızı veli-öğrenci-okul üçgeninde sağlıklı ve doğru bir iletişimle gerçekleştiriyoruz.

 

SOSYAL İLİŞKİLERE DEĞER VERİLİR

Çocuğun akranları ile uzun zaman geçirdiği mekan olarak okul ele alındığında okulun kendi içerisine de aileden farklı bir sosyal yapısı bulunmaktadır (kurallar, beklentiler, ailede kabul gören davranışların okulda kabul görmemesi vb.). Bu nedenle çocuk sosyal ortamları tanır öğrenir ve akranları ile bu bağlamda ailesinden farklı bir ilişki kurmayı öğrenir.

Bilge eğitim kurumları olarak öğrencilerimize sevginin, dostluğun, paylaşımın ve güzel anıların biriktiği bir ortam kurmaktayız.

TEKRARLARLA ÖĞRENME GÜÇLENDİRİLİR

Kuşkusuz başarının en temel taşlarından biri öğrenilenlerin tekrar edilmesidir. Öğretmenlerimiz büyük bir özveriyle etüt çalışmalarıyla öğrenilenlerin pekişmesini desteklemektir.

 

YAPARAK YAŞAYARAK ÖĞRENME GERÇEKLEŞTİRİLİR

Yaparak yaşayarak öğrenilen bilgiler unutulması en güç bilgilerdir. Bilimsel düşünce becerisi kazanan öğrenci her ders belirlenen etkinliklere katılarak öğrendiklerini işlevsel bir yapıya dönüştürürler.

 

MERAK UYANDIRILIR VE DÜŞÜNMEYE SEVK EDİLİR

Dersler ilgi çekici bir biçimde, öğrencinin de aktif katılımıyla işlenir. Öğretmenlerimiz bu süreçte öğrencilerimize yol gösterir ve doğru bilgiye kendisi ulaşan, kalıcı bilgilerle donanmış öğrenciler yetişmiş olur.