Enter your keyword

Bilge İlkokul

Bilge İlkokul

İlkokul eğitiminde öğrencilerimize akademik yönü kuvvetli bir eğitim vermenin  yanı sıra sosyal yaşam becerileri de kazandırarak fark yaratırız. Düşünme becerilerine dayalı öğrenme modelimizle her öğrencimizin öğrenme tarzını anlar, bu tarzlara göre müfredatı özgün içerik ve uygulamalarla zenginleştiririz.

Uygulamalı dersler ve İngilizce dersleri ise alanında yetkin branş öğretmenlerinin sorumluluğundadır.

 

Düşünme Becerilerine Dayalı Öğrenme Modeli

Bilge’de ilkokul eğitiminde Düşünme Becerilerine Dayalı Öğrenme Modeli uygulanır. Her öğrencinin nasıl öğrendiği belirlenerek, MEB okul müfredatı öğrencilerimizin öğrenme stillerine göre zenginleştirilir.

Müfredata Ek Dersler

Müfredata ek olarak programa alınan Bilişim Teknolojileri, Satranç, Yaratıcı Drama, Düşünme Becerileri Eğitimi derslerinde öğrenciler hem bireysel, hem de grup içinde çalışmayı, strateji geliştirmeyi öğrenirler. Yaratıcılıklarını ve ritim duygularını geliştirirken kendilerini ifade etme şansını yakalarlar.

Geziler

Okul gezilerimiz sadece öğrencilerimizin yeni yerler görmesini değil, müfredatta öğretilen konularla ilgili deneyim kazanmalarını da sağlar.

Kulüpler

Uygulamalı ders öğretmenleri ve alanında yetkin uzman öğreticilerin görev aldığı kulüplerimiz bilişim teknolojileri, görsel sanatlar, tiyatro, müzik ve çeşitli spor dallarını kapsar. Öğrencilerimiz, kulüplerde yaptıkları çalışmaları dönem sonunda düzenlenen etkinliklerle arkadaşlarıyla ve velileriyle paylaşırlar.

Bilge İlkokul