Enter your keyword

Bilge Ortaokul

Bilge Ortaokul

Ortaokulun çocukluktan gençliğe adım atılan önemli bir geçiş dönemi olduğuna inanırız. Bu dönemde öğrencilerimize farklılıklara açık, değişik öğrenme tarzlarını gözeten kapsayıcı bir eğitim sunarak onların milli değerlerine bağlı, uluslararası bakış açısına sahip, sosyal bireyler olmalarına odaklanırız. Öğrencilerimiz Atatürk ilkelerinden ödün vermeden, yaşam becerileri ile entegre edilmiş akademik yönü kuvvetli bir eğitim alır, İngilizceyi etkin kullanan, teknolojiye hakim, üst düzey düşünme becerileri ile donatılmış bireyler olarak yetişirler.

 

Farklılıklara Açık Eğitim

Beşinci sınıftan itibaren her yıl, öğrencilerimiz sosyal ve duygusal gelişimleri göz önüne alınarak Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik bölümü tarafından karıştırılır ve yeni sınıflar oluşturulur. Böylelikle öğrenciler farklı arkadaşlıklar edinir, aralarındaki farklı görüşleri keşfeder.

 

Farklı Öğrenme Stillerini Gözeten Bir Öğretim Sistemi

Öğrenmenin gerçekleşmesini yakından takip ederek, farklı öğrenen öğrencileri desteklemek amacı ile bireysel farklılıkları gözeten eğitim teknikleri kullanılır. Ölçme ve değerlendirmelerle kazanımların yerleşip yerleşmediği belirlenerek öğretim sistemi ve ders planları yeniden yapılandırılır. Eğitim sistemimiz MEB tarafından önerilen ders kitaplarının yanı sıra, öğretmenlerimiz tarafından hazırlanan özgün materyaller, çalışma kağıtları ve akıllı tahta materyalleriyle desteklenir.

 

Sosyal Eğitim Alanları

Ders içeriğini zenginleştirmek amacıyla dersliklerin dışında da eğitim alanları oluşturulur. Misafir konuşmacılar, uluslararası konferanslar, şehir içi ve dışı geziler, konser ve tiyatro etkinlikleri düzenlenir. Öğrencilerimizde sosyal sorumluluk bilincini yerleştirmek için yaşlılar evi, yetiştirme yurtları ve hayvan barınaklarına ziyaretler düzenlenir.

Bilge Ortaokul