Enter your keyword

Bilge Okulları Ana Sınıfı

Bilge Okulları Ana Sınıfı

BİLGE   ANASINIFI

Erken çocukluk yılları bireyin tüm yaşam becerilerinin temellerinin atıldığı çok önemli bir dönemdir. Çocukların yaşamın ilk yıllarında kazandığı öğrenme alışkanlıklarının, bilge ve becerilerinin yaşamın ileri yıllarına aktarıldığı bilimsel olarak kanıtlanmıştır.

Bilge anaokulunda; çocuğun tüm gelişim alanlarında destekleyen, gelişimsel ve çocuk merkezli bir program uygulanmaktadır.

Okulumuzda eğitim sistemimiz GEMS ve REGGİO EMİLİA eğitim yönetimi temelli olarak şekillendirilmiştir.

Program, farklı şekillerde hazırlanmış basitten karmaşığa doğru etkinlikler içerir ve çocuğun
bireysel hızında ilerlemesini sağlar. Eğitim materyalleri ile desteklenerek uygulanan programda, çocuklar için zengin uyarıcıların bulunduğu ortamlar hazırlanır ve onlara yaşamsal deneyim fırsatları sunulur.
1.Bilgede Yabancı Dil
Okulumuzda İngilizce;  insan hayatında ‘sihirli zaman’ olarak nitelendirilen okul öncesi dönemi (0-6 yaş) merak dürtüsü ve araştırma isteği ile yeni bilgi kazanımında çocuklar için büyük avantaj sağlanmaktadır. Bu dönemde edinilen bilginin daha kalıcı olduğu, ikinci bir dilin ise farkında olma ve yabancı dil sevgisi oluşturmada gerekli ve önemli olduğu bilinmektedir. Bu sebeple okul öncesi dönem yabancı dil öğreniminde oldukça önemlidir. Kurumumuzda yabancı dil eğitimi, çocuklara oyunlar oynatarak, birlikte şarkılar söyleyerek, canlandırmalar ile kurgular yaparak, öğrenilen nesne hakkında çeşitli materyaller tasarlayarak görsel ve işitsel yöntemler aracılığıyla gerçekleştirilmektedir.
Son yıllarda yapılan bir çok bilimsel araştırmaya göre çocukların dil ile tanışmaya en elverişli olduğu dönem 0-6 yaş arasında bulunan dönemdir. Bu yaş grubunda olan çocuklarımız ana dilini öğrenirken bunun yanında ikinci bir dili de paralel olarak öğrenebilirler. Özellikle okul öncesi eğitiminde çocuğun ikinci bir dil programında yer alması hem dil gelişiminde hem de zihinsel gelişiminde çok büyük yarar sağlamaktadır.

2.Bilgede Fen ve Doğa Atölyesi Okulumuzda Fen ve Doğa etkinlikler; çocuklara gözlem ve deneyimler yoluyla araştırma ve keşfetme imkanları sağlar. ‘Dokun-Dene-Öğren’ ilkesi ile yaşatılarak kalıcı öğrenmeyi gerçekleştirir. Çocuklara doğa sevgisini aşılamak, kendi sebzelerini yetiştirmeleri için ekim-biçim alanı oluşturmak, Fen materyalleri ile küçük canlıları inceleme gibi etkinliklerle çocukların doğa ile etkileşimleri sağlanır. Çeşitli deney etkinlikleri ile çocukların görsel öğrenme becerilerinin geliştirilmesi amaçlanır.

3.Bilgede Eğlenceli Bilim Etkinlikler Okulumuzda çocuklarımızın öğrenme süreçlerine ilgi ve merak duygularına en güzel şekilde cevap veren derstir. Öğrenme için merak ne kadar önemliyse bilgiye ulaşmak içinde denemenin vazgeçmemenin önemini en eğlenceli şekilde öğretir. Çocukların birlikte yaptıkları deneylerde işbirliği ile öğrenmede desteklemektedir. Bilimsel bilgiye ulaşmak için farklı tasarımlar veya deneyler kullanılır.


4.Bilgede Oyun İle Matematik
Okulumuzda ‘basitten-karmaşığa-kolaydan-zora’ doğru sıralama ile çocukların sayıları tanıma, bağlantı kurma,tanıma,eşleştirme,gruplama farklılıkları ayırt etme,basit matematiksel işlemleri gerçekleştirme, parça-bütün ilişkilerini kurma, olayları sıralama,grafiksel çalışmaları yönetme, takvim ve saat gibi zaman kavramı çalışmaları, çeşitli oyunlar aracılığıyla gerçekleştirilir. Matematik atölyesi; yaşamımızdaki yeri ve önemi büyük olan matematiği, çocuklarımıza eğlenerek benimsetir ve öğretir.

5.Bilgede Robotik Kodlama
Okulumuzda teknolojinin hızlı gelişimi ile son zamanların en popüler eğitim trendi haline gelen robotik kodlama, çocuklara erken yaşta analitik düşünce, eleştirel düşünme gibi becerileri kazandırmada fayda sağlamaktadır. Robotik kodlama için tasarlanan özel setler,
çocukların gelişimlerinin olumlu yönde etkilenmesine olanak sağlar. Çocukların özgüvenlerinin artması ve kendilerini daha etkili ifade edebilmeleri, takım çalışması ile iletişim yönünden gelişmeleri, problem çözme hususunda çözüm odaklı bireyler haline gelmeleri, grup çalışmaları ile sorumluluk bilincini kazanmaları, sorumluluklarını yerine getirmede ilerleme kaydetmeleri ise robotik kodlamanın çocuk gelişimi üzerindeki olumlu etkilerindendir.

  

6.Bilgede Okuma Yazma Çalışmaları Okulumuzda okul öncesi eğitiminde amaç, çocuklara okuma ve yazma öğretmek değil onların ilköğretimde okuma ve yazmayı hızlı öğrenebilmesi için gereken ön becerileri kazandırmaktır. Böylece çocukların, okuma-yazmaya ve okula karşı olumlu bir algı geliştirmelerini desteklenecektir.7.Bilgede Okul Öncesi Satranç Eğitimi    
Okulumuzda çocuklar okul öncesi aldıkları bu eğitimle hedef belirleme ve hedefe doğru ilerleme konularında deneyim kazanmış olurlar. Okul öncesi satranç eğitimi ile Matematik, Fen, Dil gelişimi, Yabancı Dil öğrenimi gibi birçok eğitim alanı ‘oyunlaştırma’
yöntemiyle desteklenmiş olur. Satranç sporuyla ilgilenen çocukların derslerine daha ilgili, sosyal yaşantılarında ise daha başarılı olduklarına ilişkin yapılan birçok araştırma bulunmaktadır.
8.Bilgede Yaratıcı Drama             

Çocuk; duygularını serbestçe ortaya koyma imkanı bulurlar. Olumlu veya olumsuz duygularını rahatça yaşadıkları için içsel gerginlikten kurtulur. Kendini tanımasına imkan sağlar. Bu durum çocuğu duygusal yönden rahatlatır. Rol oynama ve dramatizasyon etkinliklerinde
kendisine benzer ve farklı karakterleri görür. Olayları farklı açılardan değerlendirme becerisini deneyimler. Empati kurarak kendini ve çevresini anlar.     
Okulumuzda; özel olarak tasarlanmış kostümler ile tiyatro, drama, kurgusal oyunlar oynama yoluyla çocuklara tanıtmak, çocukların kendi yetenek ve ilgi alanlarına göre kendi mesleklerini seçmelerine fırsat sağlamak gibi imkanlar sağlamaktadır. Böylece çocuklar özel olarak tasarlanmış bir ortamda deneyimleyerek öğrenme imkanı bulurlar.
9.Bilgede Akıllı Tahta Etkinlikleri ‘Teknoloji Çağına Ayak Uyduruyorum’ 
Okulumuzda akıllı tahta; öğretmen ve grup etkileşimini destekler, öğretilecek unsurların güçlü ve kalıcı etki yaratmasına yardımcı olur. Çocukları yaratıcı düşünmeye teşvik eder. Çeşitli görsel materyalle görsel duyulara, ses efektlerine, grup aktiviteleri ile işitsel duyulara, dokunmatik özellikler ile etkili kin estetik duyulara hitap ederek öğrenme desteklenir.

Sınıflarımızda bulunan akıllı tahtalarımız ile öğrencileri derse dahil ederek sınıf içi etkileşimin artırılmasını sağlıyor, çocuğun derse katılmasını istekli hale getiriyoruz.
10.Bilgede Sportif  Faaliyetler         

 

1-Hareket Eğitimi
Erken çocukluk dönemi (0-6 yaş), gelişimin ve temel hareket becerilerinin kazanmasında kritik dönem olarak kabul edilir. Temel hareket becerilerinin dengeli biçimde geliştirmesinde
hareket eğitimi önemli rol oynar. Çocuklarda yürüme, koşma, sıçrama gibi büyük ve küçük motor becerilesilerin en erken yıllardan itibaren desteklenmesi; eleştirel düşünme, problem çözme becerisinin gelişimi, kavram gelişimi gibi bilişsel becerilerin duygusal, toplumsal yaşam becerilerinin gelişimini de doğrudan etkilediği için önemlidir. Beden eğitimi etkinlikleri ile çocuğun bedensel farkındalığı artırılmakta, ‘yaşam boyu spor’ alışkanlığının alt yapısı hazırlanmaktadır.2-Güne Zinde Başlamak ‘Jimnastik’          
Jimnastik, vücudun fiziksel yapısını düzeltme ve geliştirme amacı ile gerçekleştirilen bir spordur. Çocuklarda jimnastiğe başlamadaki yaş aralığı çocuğun yetiştirme tarzına karakterine ve komut almasına göre farklılık gösterilmektedir. Jimnastik egzersizleri, çocukların estetik bir görüntüye sahip olmalarını ve boylarına oranla kilo ve kaslarını dengelemelerini sağlar. Duruş bozukluklarının giderilmesine ve denge sorunu yaşamalarına yardımcı olur. Karakter anlamında ise sosyalleşme, sorumluluk bilinci ile büyüme, ruhsal açıdan daha sağlıklı bireyler olma gibi olumlu katkılar sağlayan bir etkinliktir.3-Okul Öncesinde Masa Tenisinin Önemi       
Eğlenceli bir spor dalı olan masa tenisinin erken çocukluk öneminde faydaları oldukça fazla.
Zihin açıklığını ve konsantrasyonu artıran masa tenisi, el-göz koordinasyonunu güçlendiriyor.

Bu eğlenceli sporun doğasında hız, kontrol ve sistematik olma yatıyor. Masa tenisi topunun belli bir hızda ilerlemesini hesaplama, topa raketin hangi bölgesi ile vuracağına karar verme,
el-kol-bilek kontrolü sağlama ile bilişsel hafızayı destekliyor. Tüm bunlar üzerine hızlı biçimde düşünme ve vücudu buna göre harekete geçirme mecburiyeti, çocuğun hızlı karar verme yetisini ve reflekslerini güçlendiriyor.
11.Bilgede Resim     
Çocuklarımızın görsel olgunluğa ulaşabilmeleri, yeteneklerinin farklılıklarının ve benzerliklerinin ayırımına varabilmeleri, renkleri, biçimleri ve dokuları tanıyabilmeleri, görsel belleklerinin gelişimi için kaçınılmaz olan sanat eğitimi ana sınıfından itibaren çocuklarımıza verilmelidir.
Bizde Bilge Okulları ana sınıfı olarak vereceğimiz eğitimde sanat etkinlikleri kapsamında; bireysel çalışmaları, grup çalışmaları, proje çalışmaları, müze gezileri yaparak çocuklarımızın gelişimine katkı sağlamaya, destek olmaya hazırız.
Çalışmalarımızda; pastel boya, sulu boya, keçe kalemler, akrilik boya, tutkallı boya, kolaj ve baskı tekniklerini, yoğurma maddelerini, atık materyalleri, kolaj tekniğini üç boyut tekniğiyle kullanacağız. Duvar boyama etkinlikleri ile de grup çalışmalarında işbirliği yapmayı liderliği öğrenmeleri sağlanacaktır.12.Bilgede Müzik   
Okulumuzda ritim eğitiminde ki amaç, şarkı eğitiminde olduğu gibi çocuğa sadece belirli ritim kalıplarını öğretmek değildir.
Çocuklara ritim duygusunu ve bedensel yeteneklerini geliştirme, mutlu olmasını sağlama, olumlu bir kişilik geliştirerek kendini kontrol etmesine yardımcı olmaktır.
Ritim eğitimiyle çocukta gelişen ritim duyusu güven duygusunun gelişimine katkıda bulunacağı gibi denge, dikkat, tepki, büyük ve küçük kaslarının gelişimine de katkıda bulunulur.