Enter your keyword

Sanatsal Etkinlikler

Sanatsal Etkinlikler

Öğrencilerimizin, müzik, resim ve teknoloji tasarım dersleri ve ders saatleri dışında yetenekleri doğrultusunda kişisel çalışmaları için resim, müzik, teknoloji tasarım atölyelerimiz hizmet vermektedir.

Sanat eğitimi; kişiye estetik yargı yapabilme konusunda yardımcı olmayı amaçlarken, yeni biçimleri hissedip, eğlenmeyi ve heyecanlarını doğru biçimlerde yönlendirmeyi öğretir.

Sanatsal Etkinlikler

GÖRSEL SANATLAR 
Bilgede’de öğrencilerimize, görsel sanatlarda renk, biçim, doku gibi sanat elemanlarının yanı sıra, sanatın sadece görsellik olmadığını, aynı zamanda her yapılan eserin bir içeriği ve anlamı olduğunu öğretiyoruz. Eleştirel bir bakış açısı ile hayal güçlerini kullanarak düşünme ve problem çözme becerileri kazandırıyoruz.

Bireysel çalışmaların yanı sıra grup çalışmalarına da ağırlık veriyor, onlara yaratıcılıklarını kullanarak kendilerini özgüvenli bir şekilde ifade edebilecekleri ortamı sağlıyoruz. Derslerimiz, sanat elemanları, müze bilinci, tarihi eserlerin önemi, sanatçı tanıma, eser inceleme, geri dönüşümün önemi üzerinde durularak işleniyor. Seçilen konularda sınıf seviyelerine göre yatay ve dikey uyum sağlanıyor.